Industrirengörning

Kalkborttagning
Surt rengöringsmedel
Betongtvätt
Perfekt för borttagning av betong- och cementrester
Blå
Allregörningsmedel
Gul
För all typ av rengöring. Lämplig både för in- och utvändig tvätt av fordon, rengöring av plast och gummi, sotborttagning vid brandsanering och mycket mer
Grön
För mild och effektiv rengöring av fordon och verkstadsgolv
Vit
Grovrengöring
Vit Special
Grovrengöring extra stark
Röd
Alkalisk Specialavfettning för borttagning av t ex vegetabiliska hydraloljor